About me

I have had the good fortune, about 12 years ago, to find a career that really gives me enormous pleasure and satisfaction. When old doors of survival closed upon me, I discovered a window open on what I have always loved: books. I decided that I will never be a writer, but that I enjoy working with what other people have written. I have since become an accredited member of the South African Translators' Institute, completed several editing workshops, and gained widespread experience in the field of translating, editing and proofreading.

I work in English, Afrikaans and Dutch. If you need translation, editing or proofreading to be done for whatever you have written, compiled, fabricated or copied, please contact me for a quotation.

Meer oor myself

Ek was gelukkig genoeg om, twaalf jaar gelede, 'n loopbaan te vind wat vir my 'n voortdurende bron van vreugde en bevrediging is. Toe ou deure van oorlewing toegemaak is, het daar 'n venster oopgegaan op dit waarvoor ek nog altyd 'n groot liefde gehad het: boeke. Ek het toe al besluit dat ek nooit self 'n skrywer sal wees nie, maar dat ek dit geniet om te werk met wat ander mense geskryf het. Sedertdien het ek 'n geakkrediteerde lid van die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut geword, verskeie redigeringswerkswinkels bygewoon, en 'n goeie ervaring van vertaling, redigering en proeflees opgedoen.

Ek werk in Engels, Afrikaans en Nederlands. Indien jy vertaling, redigering of proeflees nodig het vir wat jy ookal geskryf, saamgestel, versin of afgeskryf het, kontak my gerus vir 'n kwotasie.

Some of my clients include:

* Nasou Via Afrika
* Maskew Miller Longman
* Oxford University Press
* Taalsentrum (Stellenbosch)
* LuxVerbi.BM
* Anna Emm Productions
* To the Point Translators (Belgium)
* Trellidor
* Ada
* Sanlam
* Hemel en See Boeke
* Jacklin Enterprises
* Vita Brevis (Stellenbosch)

Contact me

Marianne Strydom
Email: mail@mariannestrydom.co.za
Phone: 021 558 0234 | 082 677 4364